Arbejdsgivere:
Flere kvinder i “mandefagene”, tak!

Tina_Voldby_TEKNIQ_Arbejdsgiverne_bred1
20. jun. 2022 06.30
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].
Vi skal ændre kulturen ude på erhvervsskolerne og i virksomhederne hvis vi skal gøre op med det kønsopdelte uddannelsesvalg.

DE GAMLE KØNSROLLER TRIVES i bedste velgående på erhvervsuddannelserne. I hvert fald oplever vi en klar polarisering, som betyder, at hovedparten af uddannelserne enten domineres af mandlige eller kvindelige elever.

Temadebat: Det kønsopdelte uddannelsesvalg

Køn spiller stadig en afgørende rolle, når danske unge skal vælge en ungdomsuddannelse. Det gælder især på erhvervsuddannelserne, hvor nogle uddannelser domineres næsten helt af enten mænd eller kvinder. Hvad skal der til, før vi for alvor kan sige farvel til det kønsopdelte uddannelsesvalg og arbejdsmarked?

Det har A4 Ligestilling spurgt en række aktører og eksperter om.

Deltagere i debatserien:

  • Cille Skaarup, møbelsnedker og ambassadør for Boss Ladies
  • Maria Thiemer, konsulent Danmarks Evalueringsinstitut
  • Tina Christensen, næstformand 3F
  • René Nielsen, næstformand Dansk Metal
  • Tina Voldby, underdirektør Tekniq Arbejdsgiverne
  • Mikkel Haarder, underdirektør for uddannelse, forskning og mangfoldighed i Dansk Industri
  • Vinni Jakobsen, sektornæstformand for social- og sundhedssektoren i FOA
  • Harun Demirtas, tidligere sygeplejerske og kredsnæstformand i Dansk Sygeplejeråd

Et eksempel er elektrikeruddannelsen, hvor kvinderne i 2021 kun udgjorde tre procent af lærlingene, mens billedet er stik modsat på social- og sundhedsassistentuddannelsen, hvor mændene kun udgør omkring ti procent.

Det fører i sidste ende også til et kønsopdelt arbejdsmarked, som er stærkt problematisk i en tid, hvor vi har brug for flere hænder på især de tekniske uddannelser, som skal være med til at sikre den grønne og digitale omstilling. Derfor har vi ikke råd til – ja, det vil være decideret dumt – kun at rekruttere fra halvdelen af befolkningen. Virksomhederne har brug for de klogeste hoveder og hænder uanset køn.

Det, vi har brug for, er mønsterbrydere. Kvinder, som tør blæse på de forudindtagede holdninger om mande- og kvindefag, og som på den måde kan være med til at bane vejen for flere kvinder i skurvognene
Tina Voldby, underdirektør Tekniq Arbejdsgiverne

Af samme årsag arbejder Tekniq Arbejdsgiverne og vores medlemsvirksomheder konstant på at bane vejen for, at flere kvinder vælger netop en teknisk erhvervsuddannelse – som fx vvs-energispecialist, elektriker, smed eller industritekniker. Men det er et højt bjerg, der skal bestiges.

FØRST OG FREMMEST er der de mange fordomme om eksempelvis de fysiske udfordringer for kvinder i en stor del af de traditionelle mandefag. Det til trods for, at tekniske hjælpemidler og nye sikkerhedsforanstaltninger de seneste mange år har været med til effektivt at rydde disse udfordringer af vejen. Alligevel hænger fordommene altså ved.

Nye tal: Færre piger end drenge vælger EUD-vejen - og flere dropper ud

Det, vi har brug for, er mønsterbrydere. Kvinder, som tør blæse på de forudindtagede holdninger om mande- og kvindefag, og som på den måde kan være med til at bane vejen for flere kvinder i skurvognene. For vi kommer kun fordommene til livs ved at modbevise dem. Derfor har installationsbranchen også været med i Boss-Ladies projektet fra starten og har en række kvindelige Boss-Ladies ambassadører, som blandt andet tager ud på folkeskolerne. Projektet bliver nu udbredt til industrien – det glæder vi os til at tage fat på sammen med branchens virksomheder.

En del af ansvaret ligger dog også hos erhvervsskolerne, hvor man mange steder har brug for en gennemgående kulturforandring. Vi hører stadig alt for ofte historier om både faglærere og andre elever, som er med til at skabe et studiemiljø, der marginaliserer kvinderne. Det er ganske enkelt uacceptabelt og noget, Tekniq Arbejdsgiverne vil have særligt fokus på de kommende år.

LÆS OGSÅ: Byggeriets uddannelser sætter ind mod seksuel chikane

Eksempelvis kan man tage ved lære af netop Boss Ladies-projektet. Her afholder man workshops om kulturforandring for erhvervsskolernes faglærere. Og jeg kan kun opfordre til, at flere erhvervsskoler prioriterer at italesætte kultur og adfærd overfor og sammen med deres ansatte, så vi kan få sat fart på de nødvendige forandringer.

ERHVERVSSKOLERNE ER DOG IKKE det eneste sted, hvor der er brug for forandringer. Det gælder også ude i virksomhederne, hvor fremtidens faglærte træder ind i den virkelige verden.

Heldigvis oplever vi hos Tekniq Arbejdsgiverne, at stadig flere virksomheder opsøger os for at få rådgivning og sparring til, hvordan de kan ansætte flere kvinder. Virksomhederne bliver fortsat mere bevidste om, at mere diversitet på arbejdspladsen kan skabe et bedre arbejdsmiljø og derigennem en bedre arbejdsplads.

Vi råder blandt andet vores virksomheder til at gennemføre en grundig ansættelsesproces, som både skal sikre, at deres nye medarbejdere har de rette kompetencer og den rette motivation, ligesom de skal afstemme de indbyrdes forventninger. Det er altså afgørende, at virksomhederne er tydelige i deres ønske om at være et inkluderende sted at tilbringe arbejdsdagen – uanset køn og baggrund. Ledelsen skal altid gå forrest.

LÆS OGSÅ: Se DI's 5 råd til at sikre en mere divers rekruttering

Der er også virksomheder, som allerede i dag uddanner deres svende, så de bedre kan lære fra sig og give virksomhedens værdier videre til nye medarbejdere og lærlinge. Vi oplever, at dette også skaber et mere inkluderende arbejdsmiljø, som vil gøre det attraktivt for både mænd OG kvinder at vælge en erhvervsuddannelse.

Behovet for mere viden og redskaber til kulturforandring på virksomhederne resulterer også i, at vi nu, i samarbejde med Boss Ladies projektet, planlægger en række virksomhedsworkshops.

Her får virksomhederne de nødvendige redskaber til at arbejde med diversitet i deres egen virksomhed. På workshoppen skal alle deltagere desuden udvikle en handlingsplan for, hvilke initiativer de vil sætte i gang i deres egen virksomhed.

Forhåbentlig kan projektet fungere som inspiration også indenfor andre mandsdominerede fag, så vi på sigt kan få flere kvinder i skurvognene.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].