Kvinfo:
Barselsreformen vil næppe som et trylleslag skabe fuld ligeløn - men den er et skridt på vejen

Pressefoto_Henriette_Laursen_bredformat_fotograf_Simon_Klein-Knudsen
Foto: Simon Klein-Knudsen
1. aug. 2022 06.15
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].

MED NYE BARSELSREGLER tager Danmark et stort skridt frem mod mere lighed for kvinder i arbejdslivet – og mere lighed for mænd i familielivet.

Fra i morgen tirsdag får nybagte forældre hver især ret til 24 ugers orlov. Heraf er 11 uger øremærket, mens resten kan overføres mellem forældrene, såfremt begge er enige. Den gravide har derudover ret til fire ugers orlov før forventet fødsel.

LÆS OGSÅ: Når far går på barsel skal der skabes en helt ny familiekultur

Både far-mor-og-barn-familier og regnbuefamilier er omfattet af de nye regler. I familier med flere end to forældre får de juridiske forældre mulighed for at dele orlov med sociale forældre – dog først fra 2024.

Soloforældre har ret til 46 ugers orlov efter fødslen og får fra 2024 mulighed for at overdrage en del af orloven til et nærtstående familiemedlem.

Fordele opvejer ulemper

Ser vi på forældrenes orlovsdage efter fødslen, viser tal fra Danmarks Statistik 2020, at kvinder i gennemsnit tager 89 procent og mænd 11 procent.

Kun en lille andel af fædre lader den øremærkede orlov gå til spilde
Henriette Laursen, direktør KVINFO

Mange kan derfor godt se fordelene ved en mindre skæv fordeling af det lange arbejdsfravær. Andre er skeptiske over for de nye regler, fordi 11 uger bortfalder, hvis for eksempel far fravælger sin orlov. Erfaringer fra andre lande viser imidlertid, at kun en lille andel af fædre lader den øremærkede orlov gå til spilde.

Både Island, Norge og Sverige indførte øremærket barsel for mange år siden. De islandske erfaringer er så positive, at den øremærkede orlov i 2021 blev sat op til 20 uger pr. forælder.

Helt tilbage i 2000 indførte Island tre måneders øremærket barsel til hver forælder. Det har ifølge sociolog Ingólfor V. Gíslason fungeret fremragende – både for ligestillingen på arbejdsmarkedet og ligestillingen i hjemmet. For når far tager en længere periode hjemme sammen med det lille barn – mens mor er på job – oplever han, hvor meget arbejde det kræver at passe og pleje en baby. Men han påtager sig også ansvaret, når mor ikke hele tiden står på spring for at overtage styringen.

LÆS OGSÅ: Anlægsstruktør: "Jeg fik topkarakter for prøven. Og bækkenløsning og skældud fra min læge"

I Island er begge forældre nu aktive med den tidlige børneomsorg. Og senere i opvæksten oplever børnene en stærkere tilknytning til deres far – uden at det går ud over tilknytningen til deres mor. Et barn har brug for masser af kærlighed og omsorg. Der er altså rigelig plads til, at begge forældre kan spille en fremtrædende rolle i barnets liv.

Fædre på orlov styrker familien

Også i Danmark har forskere set på betydningen af, at fædre spiller en aktiv rolle i spædbarnsplejen.

Et studie fra det daværende SFI (nu VIVE) viste i 2015, at fædres daglige involvering i børneomsorgsarbejdet er med til at forebygge brud mellem forældrene. Manglende fædreinvolvering i spædbarnsplejen øger risikoen for skilsmisse.

Barselsreformen vil næppe som et trylleslag skabe fuld ligeløn. Men den er et skridt på vejen
Henriette Laursen, direktør KVINFO

En undersøgelse fra Oxford Research og Syddansk Universitet har vist, at fædre, der tager orlov, i højere grad bidrager med huslige opgaver som madlavning og tøjvask. Dertil kommer, at jo længere orlov far har taget, jo oftere tager han barns første sygedag.

Ud fra et børne- og familieperspektiv er der altså god grund til at glæde sig over barselsreformen, som træder i kraft i morgen den 2. august.

Det samme gælder i et arbejdsmarkedsperspektiv. Både i job og som arbejdssøgende vil kvinder fremover stå stærkere, når arbejdsgiverne ser deres mandlige ansatte tage en væsentlig del af barselsorloven.

Som mødre, bedsteforældre og andre pårørende bør vi opmuntre nybagte fædre til at tage deres del af barselsorloven. Det samme gælder som chefer og kolleger
Henriette Laursen, direktør KVINFO

Barselsreformen vil næppe som et trylleslag skabe fuld ligeløn. Men den er et skridt på vejen mod mere lige vilkår for kvinder og mænd på det danske arbejdsmarked.

Plads til begge forældre

Forskning viser, at far på mange områder er lige så vigtig for en baby som barnets mor. Selv om far ikke kan føde og amme, kan han så meget andet. Fysisk nærhed, omsorg og gensidig positivt samvær er ikke afhængig af, om mor eller far udøver den. Det fastslår Kristin Berg Nordahl, som i Norge har forsket i fædres samvær med små børn.

Som mødre, bedsteforældre og andre pårørende bør vi opmuntre nybagte fædre til at tage deres del af barselsorloven. Det samme gælder som chefer og kolleger.

Giv plads til far i det nyfødte barns liv. Det er godt for både barnets trivsel og forholdet mellem forældrene, men også godt for balancen mellem kvinder og mænd i arbejdslivet.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].