Anja_C.

HK-formand:
Vis mig din, så viser jeg min

5. maj 2022 05.59
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].
Åbenhed om lønnen er et altafgørende redskab til at opnå ligeløn mellem mænd og kvinder på det danske arbejdsmarked. Men det bør være arbejdsgiverne – og ikke den enkelte – der lægger tallene frem, så vi kan komme den ulovlige del af lønforskellen mellem kønnene til livs.

VI HAR I DANMARK haft ret til ligeløn siden vores optagelse i EF for næsten 50 år siden. Men som medarbejder har man haft svært at ved at kontrollere, om det er tilfældet, fordi der ikke har været mulighed for at sammenligne sig egen løn med lønnen for de kolleger, der udfører samme arbejde eller arbejde af samme værdi.

LÆS OGSÅ: Pernille Skipper: Ligelønskampen er en kamp for velfærdssamfunds fremtid

Det har i grove træk været op til den enkelte kvinde – eller mand – at tale åbent om sin løn med kollegerne. Noget der virker grænseoverskridende for mange. Med en fortsat lønforskel mellem mænd og kvinder på næsten 14 procent er der derfor brug for andre metoder til at sætte fart under kampen for ligeløn.

Derfor er jeg, og forhåbentlig mange andre, stor tilhænger af det direktiv om løntransparens, som er ved at gå sin gang gennem det europæiske beslutningsapparat. Mit håb er, at direktivet vil pålægge virksomheder at offentliggøre lønforskellene mellem mænd og kvinder samtidig med, at der stilles krav om at undersøge lønforskelle, der overstiger en vis grænse.

ARBEJDSGIVERNE SLÅR SIG NATURLIGVIS i tøjret over udsigten til at skulle forholde sig til systematisk uligeløn. Det forstyrrer ikke min nattesøvn. Det er ikke nyt, at de prøver at gøre problemer på arbejdsmarkedet til den enkeltes. Du får mindre end din mandlige kollega, fordi han er en bedre forhandler. Du får stress, fordi dit privatliv er et rod. Men de skal ikke få lov til at tørre disse strukturelle problemer af på den enkelte. Udover åbne lønstatistikker vil et forbud mod at spørge til hidtidig løn og dermed lade den oplysning indgå i lønfastsættelsen i det nye job, være et effektivt instrument til at reducere lønforskellene mellem mænd og kvinder. Den ansættende virksomhed bør oplyse om lønrammen, i stedet for at lade kandidaten til jobbet afsløre sin nuværende løn. Det vil være et vigtigt instrument for kvinders muligheder for at forhandle sig til en god løn. 

Bevidstheden om lige løn for arbejde af samme værdi har skærpet de yngre generationers sans for retfærdighed, og de gider sgu ikke – undskyld mit sprog – finde sig i at overtage min generations skævheder på arbejdsmarkedet
Anja C. Jensen, formand for HK

Arbejdsgiverne synger selvfølgelig også en sang om, at det bliver dyrt at lave faste opgørelser over lønforskellene, selvom Dansk Arbejdsgiverforeningen allerede råder over detaljeret lønstatistik om de enkelte medlemsvirksomheder. Som altid glemmer arbejdsgiverne dog, at bundlinjen i en veldrevet virksomhed er mere kompleks end regnskaberne giver udtryk for. Ligeløn bliver et konkurrenceparameter for at tiltrække den bedste arbejdskraft. Hvis det da ikke allerede er det. For bevidstheden om lige løn for arbejde af samme værdi har skærpet de yngre generationers sans for retfærdighed, og de gider sgu ikke – undskyld mit sprog – finde sig i at overtage min generations skævheder på arbejdsmarkedet.

DE KLOGE ARBEJDSGIVERE GÅR altså allerede nu i gang med at undersøge og handle på de lønforskelle der måtte være. Så må de mindre kloge vente til det bliver et lovkrav. Indtil det er på plads, skal der lyde en opfordring til alle lønmodtagere – tal åbent om løn, vis hinanden jeres lønsedler. Kun gennem åbenhed kommer vi uligheden til livs.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].