Debat:
Suppler kvindernes kampdag med en ligeværdsdag for alle

kampdag
Tina Monberg, Pernille Ingildsen og Lisbeth Brix Bøggild.
13. jun. 2022 06.00
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].

KVINDERNES KAMPDAG BLEV skabt i Danmark i august 1910 på Jagtvej i København, og har siden bredt sig til resten af verden. Den er en vigtig manifestering af kampen for ligestilling mellem mænd og kvinder. Men dagen er nu en ældre dame på 112 år, og der er mange mennesker, for hvem det ikke giver mening udelukkende at definere sig som et køn. Især blandt de yngre generationer. Mennesket, medarbejderen og samfundsborgeren anno 2022 ønsker at blive set på som et helt menneske på baggrund af deres egenskaber.

LÆS OGSÅ: Festival om køn og ligestilling: Det er en drøm at komme ud og tale med nogle jakkesæt

Er tiden derfor inde til at skabe en ligeværdsdag, hvor sunde maskuline og sunde feminine egenskaber bliver fejret og sat i fokus? Hvor vi fejrer os selv som hele mennesker uanset hvilket køn vi tilhører og herved slipper den binære forståelse. En dag, hvor vi sammen ser på, hvordan vi kan fremme sunde feminine og maskuline egenskaber i os alle, uanset køn. Hos os selv, i vores organisationer og i vores samfund. Lad os i Danmark igen vise vej som et sundt bæredygtigt forbillede ved at introducere den anden bølge på vejen fra ligestilling til ligeværd.

Ønsket om ligeværd er ikke nyt, og begrebet optræder i Danmarks ligestillingslov, dog uden at man har taget stilling til, hvad der menes med ligeværd:

§ 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, herunder lige integration, lige indflydelse og lige muligheder i alle samfundets funktioner med udgangspunkt i kvinders og mænds lige værd.”

Hvad har kvoter og ligeværd med hinanden at gøre?

Ligestillingsminister Trine Bramsen har som bekendt besluttet, at Danmark støtter op omkring et EU-direktiv om minimum 40 pct. repræsentation af hvert køn i børsnoterede selskaber.

Vi vil foreslå, at selskaber og organisationer – det være sig private eller offentlige – beslutter sig for aktivt at definere, hvilke sunde maskuline og feminine egenskaber deres bestyrelsesmedlemmer skal have
Lisbeth Brix Bøggild, Pernille Ingildsen og Tina Monberg

Dette er et forsøg på at fremme kvindekønnet i bestyrelser, og – måske uden det bliver sagt højt – få styrket de sunde feminine egenskaber i bestyrelserne. Både mænd og kvinder kan indeholde sunde feminine værdier, men de styrkes enklere, når flere kvinder er til stede. Men lad os gå hinsides biologiske køn og gøre både mænd og kvinder ansvarlige for at skabe betingelserne for både sunde feminine og maskuline værdier.

Vi vil påstå, at vi er nået til et punkt hvor ligestilling som kvoter ikke i sig selv er tilstrækkeligt at måle på, hvis vi ønsker at skabe reelt ligeværd og mangfoldighed som grobund for bæredygtig individuel, organisatorisk og samfundsmæssig vækst.

Vi må gentænke argumenterne for, hvilke egenskaber bestyrelsesmedlemmer skal have, vi må stille spørgsmålstegn ved kønsstereotyperne, vi må åbne vores øjne for de gode maskuline og feminine egenskaber og give tid til mere inddragende, reflekterede og bevidste beslutningsprocesser.

Vi vil foreslå, at selskaber og organisationer – det være sig private eller offentlige – beslutter sig for aktivt at definere, hvilke sunde maskuline og feminine egenskaber deres bestyrelsesmedlemmer skal have. Og så lægge disse egenskaber synligt ud til offentligheden for at gøre processen transparent for alle.

LÆS OGSÅ: Hvorfor sætter ingen pris på kontormor?

Hvem vil ikke gerne have bestyrelsesmedlemmer, med sunde feminine egenskaber som helhedssyn, lyttende, sikkerhedsorienteret, inkluderende og langsigtet tænkning og sunde maskuline egenskaber som mod, handlekraft, vedholdenhed og beslutsomhed. 

Vi må vågne og gå hinsides ubevidst bias

Vi ved, at der eksisterer både sunde og usunde maskuline og feminine egenskaber i os alle. Og når vi arbejder bevidst med denne indsigt, kan vi skabe det sunde samfund og de sunde organisationer, vi ønsker at leve og arbejde i. Til det brug har vi skabt en dialog-inspirator, hvor vi sammen kan drøfte, hvad vi oplever som sunde og usunde maskuline og feminine værdier. Vel at mærke uden at ende i kvinde/mands kønskampen og diskussionen, som både er udmattende og ukonstruktiv. Alle ved, at konflikter indeholder masser af energi, men for at virke konstruktivt, skal de faciliteres. Konflikten mellem mænd og kvinder som køn er binær og systemisk. Den skaber en vind/tab situation. Vi ønsker at skabe et interessebaseret rum for diversitet uden magtkampe eller konkurrence mellem kønnene.

Debatindlægget fortsætter efter figuren

Vi mener, at vi har skabt et samfund, som ensidigt hylder de sunde maskuline egenskaber hos både mænd og kvinder, men som bærer over med de usunde maskuline egenskaber særligt hos mænd. En kvinde, der i sin adfærd udlever maskuline egenskaber for at sikre gennemslagskraft, bliver let ekskluderet og udskammet. Lige så mange mænd, som kvinder, er trætte af, at de usunde maskuline egenskaber får plads og ubevidst bliver tilladt hos mænd.

Lad os sammen gå forrest for at skabe og fejre en Ligeværdsdag, der hylder både det sunde feminine og det sunde maskuline og deres mange forskellige udtryk på vej mod en balanceret udvikling af vores samfund
Lisbeth Brix Bøggild, Pernille Ingildsen og Tina Monberg

Modsat oplever vi sjældent at de sunde feminine egenskaber hyldes i vores samfund og organisationer. Ny forskning dokumenterer ligefrem, at det kan være anti-karrierefremmende, fordi der ikke er tradition for at opsætte og måle på den type KPI’er (Key Performance Indicator - metode for virksomheder, til at vurdere og demonstrere, hvor effektive de er i at opnå forretningsmæssige målsætninger, red.). Så er man en mand eller en kvinde, med sunde feminine egenskaber, bliver man ofte ikke set og anerkendt herfor. 

Vi ser for os en fremtid, hvor vi definerer en ny spilleplade og hvor vi som individer selv kan beslutte, hvad vi står for – og hvordan vi forvalter vores sunde maskuline og sunde feminine egenskaber. Og måske særligt vigtigt – at de er lige værdige. Her er et forsøg på at definere sådan en spilleplade og en FLY AS ONE flyvemanual på grundlag af ligeværd mellem maskuline og feminine egenskaber.

Debatindlægget fortsætter efter manualen

Lad os igen vise, at vores helt basale råstof som nation er gensidig tillid, og at vi vil hinanden. Og at det er vigtigere, hvad vi kan gøre sammen end hver for sig.

Og lad os sammen gå forrest for at skabe og fejre en Ligeværdsdag, der hylder både det sunde feminine og det sunde maskuline og deres mange forskellige udtryk på vej mod en balanceret udvikling af vores samfund.

Flyv videre sammen med os på #FlyAsOne

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].